DUYURULAR


TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi
19.Tem.2019

Türk Tabipleri Birliği, mevcut emekli hekimlerin gelirlerinde de iyileştirme sağlayacak biçimde emekliliğe yansıyacak güvenceli ücretin artırılması yönünde yasa teklifi hazırladı. Yasa teklifine göre 1. derece 4. kademe emekli hekim/uzman hekim emekli maaşının 3.936,39 TL’ye, 1/4'ündeki çalışan hekimin emekliliğe yansıyan temel ücretinin 5.040,22 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Bu, uygulanmakta olan mevcut döner sermaye sistemi içerisinde bir öneri olup, ödenmesi zorunlu olan sabit döner sermaye ücreti ve performansa dayalı olarak ödenmekte olan döner sermaye ücretlerini kapsamıyor.

Yasa teklifinde TTB’nin öteden beri bütün sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecek güvenceli bir ücret almaları yönünde çaba sarfettiği ve bunun için hazırlanan önerilerin defalarca Sağlık Bakanlığı’na ve TBMM’ye iletildiği hatırlatıldı.

Hekimler için TTB’nin kapsamlı önerilerinde yer alan sistemli bir iyileştirme çalışması yapılmasının kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğine yer verilen yasa teklifinde, özellikle emekli hekim ücretlerinin açlık sınırına dayanmış olmasının, hekimlerin uzun eğitim süreleri ve zorlu çalışma koşullarına rağmen, bu koşullar yönünden emsal bile olmayan personelden daha az ücret alır hale gelmesinin, katlanılmaz bir adaletsizlik, haksızlık duygusunun birikmesine ve ciddi mağduriyete neden olduğu belirtildi.

Buna göre, acil maaş artışı talebiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ekinde yer alan IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli’ne 1. derece eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve tabip için tazminat göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin değişiklik önerisi eklendi.

5510 Sayılı Yasa’nın geçici 4. maddesine de bu düzenlemenin mevcut emekli hekimlerin maaşlarına da acilen yansıtılabilmesini sağlayacak bir düzenleme eklenmesi öngörüldü.

http://www.ttb.org.tr/images/stories/haberler/2016/guvenceli_ucret_yasa_teklifi.pdf

elektrik faturasi odeme tl yukleme elektrik faturasi odeme hamile giyim turkcell fatura odeme vodafone fatura odeme alanya escort işbankası kredi kartı borç sorgulama elektrik faturasi odeme tl yukleme hgs yukleme emek serverler site ekle