DUYURULAR


KAMUOYUNA DUYURU
19.Eki.2020

KAMUOYUNA
Çözüm,
Çoklu Odalar Değil, 
Bütün Hekimlerin Adil Temsil Edildiği TTB’dir.
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odalarının çoklu meslek örgütü haline getirilmesi bugün yaşadığımız sorunlara çözüm getirmez, Türk Tabipleri Birliği’nde vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşıt kimliklerin etkin olmasını önlemez.
 Türk hekimleri, meslek örgütümüzün bugün getirildiği konumdan, özellikle TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanlığına getirilen kimlikten büyük rahatsızlık duymuştur. Bu kişinin ve destekçilerinin geçmiş etkinlikleri TTB kimliğine büyük zarar vermiştir. 
Türk Hekimleri olarak mücadelemiz, 1953 yılında kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal kimliğine karşı değildir, geçmişinde ulusal birlik ve beraberliğimize karşıt tutum almış bir kimliğin ve destekçilerinin TTB MK Başkanlığına ve yönetimine getirilmiş olmasına karşıdır. 
Hekim haklarının ve toplum sağlığının savunulabilmesi için zorunlu olan hekimlerin birliğini sağlaması mümkün olmayan bu kişi öncelikle TTB MK Başkanlığından ayrılmalıdır. 
 
Çoklu meslek örgütü girişimi ise bu sorunları için bir çözüm olamaz. Çünkü:
- Çoklu meslek örgütü girişimi, çok sayıda oda kurulması ve dolayısıyla odaların siyasallaşmasının önünü açacaktır. Bugün yaşadığımız sorunu çözümsüz hale getirecektir. 
- Odalar arası rekabet hekim haklarının savunulması açısından hekimlerin zaman ve enerjisini tüketecektir. 
- Hekimlerin katılımı azalacak, hekim hakları savunulamadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden azınlıklara da meydan verilecektir. 
 
Türk hekimleri vatanına milletine ve asırlık geleneklerine bağlıdır. Meslek örgütümüzün adındaki TÜRK kelimesi biz Tıbbiyeliler için övünç kaynağıdır, kaldırılması kabul edilemez. Bu kavramın adımızdan kaldırılması kavramın düşmanlarının işine yarar. 
Bugün Türk Hekimleri olarak inanıyoruz ki meslek odamızın, her zamankinden daha çok, tüm hekimlerimizin desteğine ihtiyacı vardır.
 
Bizler TTB’nin bugün içine düşürüldüğü durumdan kurtarılabilmesi için; 
1. Bütün hekimlerin odalara üyeliğinin ve seçimlere katılımının zorunlu hale getirilmesini 
2. Oda ve TTB seçimlerinde hekimlerin katkılarının yer alabilmesi için seçimlerinin nispi temsille yapılmasını öneriyoruz. 
Bugün, hekim hakları ile birlikte vatanımızın ve milletimizin birliğini savunacak güçlü bir meslek örgütü olabilmesi adına TTB’ye sahip çıkmak için bütün meslektaşlarımızı Tıbbiyeli Hikmet ruhuyla davranmaya çağırıyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Aksaray TO  Amasya TO  Çorum TO  Denizli TO  Erzurum - Kars - Iğdır - Ardahan - Bayburt - Gümüşhane TO  Kahramanmaraş TO    Karabük TO   Karaman TO   Kayseri TO   Konya TO   Kütahya TO  Malatya TO Nevşehir TO Niğde TO  Ordu  TO Rize - Artvin TO  Sakarya TO  Sinop TO Tokat TO Yozgat TO Ankara TO Hekimiz Biz Grubu  Antalya TO Önce Hekim Grubu    Balıkesir TO Önce Hekim Grub       İstanbul TO Cumhuriyetçi Hekimler Grubu
İzmir TO Hekim Güçbirliği Grubu   14 Mart Tıbbiyeliler Derneği   İstanbul Hekim Hakları Derneği