DUYURULAR


SAKARYA TABİP ODASININ BİLDİRİSİ
1601880830

Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı yasayla kurulmuş, ülkemizdeki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşudur. Birliğimizin öncelikli amacı, hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmektir. Türk Tabipleri Birliği’nin yasal misyonu doğrultusundaki çalışmaları, hem toplumun sağlığının iyileştirilmesini hem de ülkemizde hekimlerin haklarının kazanılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacaktır. Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur. 72. Büyük Kongre’de seçilen yeni Merkez Konseyi’nde başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fidancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin bizleri temsil etmediğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Aksaray Tabip Odası                        Amasya Tabip Odası                  Erzurum Tabip Odası

Kahramanmaraş Tabip Odası          Kayseri Tabip Odası                  Nevşehir Tabip Odası

Niğde Tabip Odası                            Sakarya Tabip Odası                 Tokat Tabip Odası

İzmir Hekim Güçbirliği Grubu